خدمات قابل ارائه:

این شرکت با همکاری و مشارکت شرکت های معتبر و فعال در زمینه صنایع نفت ،پتروشیمی ،گاز و نیروگاهی قادر به ارائه خدمات ذیل می باشد.

فعالیت های الکتریکال

خدمات مکانیکال