شرکت پیشگامان فناوری دژپارس با همکاری شرکت های معتبر خارجی در زمینه تهیه ، تامین تجهیزات و قطعات یدکی نیرو گاهها و پتروشیمی ها فعالیت دارد.

در ذیل نمونه ای از محصولات قابل تامین ارایه میگردد